Pagdating ng mga amerikano

Noong 1905, binago ng partidong ang kanilang palatuntunan, dahil sa kawalan ng kasunduan sa mga pinuno nito, upang tangkilikin ang pagkakaroon ng Pilipinas ng "lubos na kalayaan".

Binago ng partido ang pangalan nito upang maging Partido Nacional Progresista (National Progressive Party).

Lumitaw lamang ang Liberal Party (Partido Liberal) noong 1946.

Kabilang sa mga kasapi nito si Admiral Dewey at Heneral Otis.

Layunin ng Komisyon na alamin ang kalagayan ng kapuluan.

Kabilang sa sistemang pampolitika na ginamit ng Estados Unidos sa Pilipinas ay ang tinatawag na "patakaran ng pag-akit" (policy of attraction), kung kailan inakit ng mga Amerikano ang mga pili na mga Pilipino (ang mga elite), partikular na ang mga ilustrado (na binansagan bilang "oligarkiya ng intelihensiya"), na mas nais na makipagtulungan sa Espanya o kaya sa Estados Unidos dahil hindi nila pinagkatiwalaan ang Katipunan at sila ay mga rebolusyanoryong nag-aatubili. Pardo de Tavera (isang inapo ng maharlikang Kastila) at Benito Legarda (isang kapitalista at may-ari ng lupa), na kapwa umayaw sa pamahalaan ni Emilio Aguinaldo noong 1898 dahil sa hindi pagkakaroon ng mga kasunduan kay Apolinario Mabini.

Bilang pakikiisa nina Pardo de Tavera at Legarda sa mga Amerikano, nakiisa sila sa mga Komisyon nina Schurman at Taft at tinangkilik ang pagtanggap ng mga Pilipino sa Estados Unidos.

Search for pagdating ng mga amerikano:

pagdating ng mga amerikano-44pagdating ng mga amerikano-24pagdating ng mga amerikano-72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng mga amerikano”

  1. In particular, as internet speeds increase more webcam girls are coming online and more users are joining adult webcam sites and using mobile sex cams. We also share in the comparison table what makes these the best sex cams sites, as well as the cam sites that are most similar to each website.